vuurtoren in de ochtendschermering

Werkgroep Vuurtoren

50-jarig bestaan anno 2020

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 1970 breed 50-jarig bestaan anno 2020

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 1970 50-jarig bestaan anno 2020

Vrijwilligersorganisatie evenementen

 

 

Beste mensen, beste leden van Werkgroep Vuurtoren,

Het verenigingsleven is bijna volledig uitgedoofd door dat wereldwijd verspreid Coronavirus dat ons nog altijd verhindert een "normaal" sociaal leven te leiden. Niemand weet op de dag van vandaag hoelang dat nog zal duren. Wie weet wat de volgende lente en zomer ons gaat brengen.

Het is dan ook bijzonder moeilijk om ook maar "iets" in te plannen voor volgend jaar, het zijn bizarre tijden die de meesten onder ons nog nooit hebben beleefd. Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een ongekend zéér ongewoon jaar waarin alles totaal anders was: en laat nu nét dat jaar het jaar zijn waarin wij als Werkgroep Vuurtoren ons 50-jarig bestaan veel luister hadden moeten bijzetten. Ongelooflijk dat wij al onze plannen in het water hebben zien vallen, ongelooflijk dat wij niets hebben kunnen realiseren van wat wij op het oog hadden: wie had dat ooit kunnen voorspellen?

Maar ik blijf hopen dat 2021 terug beetje bij beetje de weg van het "normale" zal opgaan, dat wij elkaar terug zullen kunnen in groep ontmoeten, dat wij terug de draad zullen kunnen opnemen en onze werking verder zetten.

De aanvragen richting Stad Oostende zijn intussen gedaan om de gekende activiteiten te organiseren in 2021: de avondmarkt, de 30e editie van de Vuurtorenloop!!, én een evenement in het kader van Wijkprikkels 2021. Wat dit laatste zal worden is nog een groot vraagteken: de zoektocht naar sponsors belooft zéér lastig te worden: hoe zullen zij reageren nà Corona?? En voor hoever zullen wij kunnen rekenen op een goede samenwerking met de Stad Oostende? Jullie zien het: niets dan grote vraagtekens op dit ogenblik. Het is nu ook niet het moment om pro-actief reeds actie te ondernemen, we zullen geduld moeten hebben tot wanneer duidelijk wordt wat mogelijk zal zijn en wat de omstandigheden ons zullen toelaten in de nabije toekomst.

Tenslotte wens ik dat jullie allen gezond mogen blijven in deze onzekere tijden, draag zorg voor elkaar en maak er het beste van: vergeet hierbij niet dat nà regen de zon steeds weer opnieuw gaat schijnen. Na dit ongelooflijk Corona-jaar zullen wij met hernieuwde kracht onze Vuurtorenwijk doen heropleven: dàt moet de "spirit" zijn in onze werking en daarvoor reken ik op jullie allen!!

Met vriendelijke groeten,
Emiel BRAECKMAN.
Voorzitter Werkgroep VUURTOREN

18 november 2020

 

 

 

 

 

 

WERKGROEP VUURTOREN sinds 1970 © 2017 - Maur Bentein