vuurtoren in de ochtendschermering

Koninklijke Werkgroep Vuurtoren

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 1970 breed

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 2021

Vrijwilligersorganisatie evenementen

 

 

Statutaire vergadering 2014

In maart heeft de Werkgroep Vuurtoren haar 44e statutaire vergadering gehouden. Het relaas van die avond vind je hieronder.

Door Maur Bentein

44e statutaire vergadering

Op woensdag 26 maart 2014, om 19.30 uur is in de Keet aan de voet van de watertoren de jaarlijkse statutaire vergadering doorgegaan. Zoals gebruikelijk werd de vergadering bijgewoond door de oude leden, aangevuld met de kandidaat-leden. Door eerdere verplichtingen konden verschillende oude en nieuwe leden zich niet vrijmaken op de geplande avond, zodat slechts 60% aanwezig was.

De vergadering begon met de registratie van de aanwezige stemgerechtigde leden. Voorzitter Jan Van der Cruyssen heeft dan uitvoerig relaas gedaan van de ontslagnemende leden en bestuursleden. Nieuwe medewerkers werden met handopsteking opgenomen in de Werkgroep.

Een belangrijk deel van de vergadering werd ingenomen door het voorlezen en de stemming van de aangepaste statuten, artikel per artikel. De aanwezigen leden kregen allen een eigen exemplaar van deze vernieuwde statuten. Daarna pas werden - op basis van deze vernieuwde statuten - de nieuwe bestuursleden verkozen. De namen van deze bestuursleden bevinden zich op de "Contact"-pagina.

Verder werden de notulen van het secretariaat overlopen en deed de penningmeester zijn verhaal over de - overigens gezonde - financiële toestand van de vereniging. Het onderhoud van de keet werd ook aangesneden, want de oude keet is dringend aan een laagje verf en een poetsbeurt toe.

Als intermezzo werd een groepsfoto van de aanwezige leden van de vereniging genomen door de pers. Daarna werd overgegaan tot de regularisatie van de lidgelden voor 2014. De wereldwijde financiële crisis heeft geen inpact gehad op de democratische ledenprijs, want ze is al jarenlang dezelfde gebleven.

Met een traditionele rondvraag werd de vergadering om 20.45 uur voor gesloten verklaard.

1e algemene ledenvergadering 2014

Aansluitend op de 44e statutaire vergadering werd ook een algemene ledenvergadering gehouden.

Eerst werd het ledenmanagement en bijhorende administratie aangepakt. De definitieve ledenlijst 2014 werd vastgelegd.

Daarna werd het volledige overzicht van de activiteiten verdeeld en toegelicht. Vooral het eerstvolgende evenement, de 9e Paasactie - een organisatie van de Handelaars Vuurtoren vzw met nevenorganisatoren de Werkgroep Vuurtoren en het Buurthuis 't Hoekje - werd uitvoerig besproken.

De voorzitter liet nog weten dat er traditioneel een 4-tal ledenvergaderingen per jaar worden georganiseerd. Deze gaan door vandaag (maart dus), in juni, in augustus en in oktober (voor het Halloween-evenement).

Na de rondvraag werd de algemene ledenvergadering om 22.40 uur besloten met een dankwoord aan iedereen voor zijn bijdrage.