vuurtoren in de ochtendschermering

Koninklijke Werkgroep Vuurtoren

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 1970 breed

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 2021

Vrijwilligersorganisatie evenementen

 

 

Activiteiten in 2015

Reeds op de laatste bestuursvergadering van 4 december 2014 werd een voorlopig programma voor 2015 opgesteld. De reden daarvoor was ingegeven door de verlenging van de termijnen die stad Oostende aan de verenigingen oplegt om aanvragen voor vergunningen en logistieke bijstand in te dienen. Zo was de einddatum voor het indienen van een aanvraag vervroegd van 6 weken tot 4 maanden voor het eigenlijke evenement. Logisch dus dat we niet hebben gewacht tot Nieuwjaar om een planning te maken.

Bovendien was het aangenaam voor de medewerkers om zo snel mogelijk zicht te hebben op de activiteiten, zodat zij hun agenda voor 2015 konden invullen.

Het programma zag er zo uit:

Voorjaar

  • WOENSDAG 18 MAART 2015 - 45e statutaire vergadering
  • ZATERDAG 4 APRIL 2015 - 10e Paasactie
  • ZATERDAG 25 APRIL 2015 - 18e ontspanningsavond van de parochie Sint-Antonius

Zomer

  • JUNI 2015 - Algemene ledenvergadering
  • VRIJDAG 12 JUNI 2015 - Verslag van de 24e Vuurtorenloop
  • 12 JUNI t.e.m. 22 JUNI 2015 - Wijkkermis
  • JULI en AUGUSTUS 2015 - Avondmarkten gaan door op donderdag 16 juli, zaterdag 15 en 29 augustus 2015 langsheen de Dokter Eduard Moreauxlaan.
  • JULI en AUGUSTUS 2015 - Onderhoud van de keet

Najaar