vuurtoren in de ochtendschermering

Koninklijke Werkgroep Vuurtoren

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 1970 breed

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 2021

Vrijwilligersorganisatie evenementen

 

 

Activiteiten in 2013

In 2013 heeft de Werkgroep Vuurtoren ook niet stilgezeten. Het is - zoals gewoonlijk - een druk jaar geweest. Uit het overzicht hieronder kun je dat zeker afleiden.

Voorjaar

MAART - 43e statutaire vergadering - De jaarlijkse statutaire vergadering heeft plaatgevonden in maart 2013 in de keet (aan de voet van de watertoren).

APRIL - 8e Paasactie - Samen met de Handelaarsbond Vuurtoren vzw is in de wijk op zaterdag 30 maart 2013 de jaarlijkse paasactie doorgegaan. Voor de ouderen was er een zoektocht en een woordpuzzel op te lossen. De kinderen hebben opnieuw paaseieren geraapt op de paaseierenworp en gewedijverd voor een eerste plaats in de eierenrace.
Klik hier voor het verslag van onze voorzitter.

Zomermaanden

JUNI - 22e Vuurtorenloop - In het kader van het Loopcriterium van Oostende vond de jaarlijkse stratenloop van de Vuurtoren voor de 22e keer plaats op vrijdag 14 juni 2013.

JUNI - Wijkkermis - Van vrijdag 14 juni tot maandag 24 juni is de jaarlijkse kermis van de Vuurtorenwijk doorgegaan.

JULI - 3e editie Spuikomfeesten - Op zaterdag 20 juli 2013 is op het jeugdterrein van de Mansveldstraat voor de derde (en laatste maal in haar huidige configuratie) de veel besproken "Spuikomproms" in het kader van Wijk In Beweging doorgegaan. Het evenement kon dit jaar genieten van goed weer, in tegenstelling tot een uitgeregende editie in 2011. Voor een verslag van die dag, zie hier.

the exclusive strings

De Exclusive Strings op de 3e Spuikomproms

JULI en AUGUSTUS - Avondmarkten - Zoals gebruikelijk zijn er in juli en augustus een drietal avondmarkten op de wijk doorgegaan. Het succes was eens te meer totaal afhankelijk van het weer van de dag.

Najaar

OKTOBER - 10e Halloweenhappening - Reeds voor de 10e maal organiseerde onze vereniging het Halloween-evenement. Het evenement startte met een pompoensnijwedstrijd. Bij de prijsuitreiking voor de mooiste pompoen hoorde een feestje met straatanimatie. En als afsluiters waren er nog de optocht in de donkere uurtjes en de kinderfuif in de zaal Vuurtoren. Alles werd op de gevoelige plaat vastgelegd. Een welgemeende dank aan onze sponsors voor de kinderprijzen.

NOVEMBER - 28e Sinterklaasfeest - Traditiegetrouw kwam de Sint feestelijk aan wal op de Vuurtorenwijk. De Sint ontving achteraf ieder kind apart tijdens de fotosessie voor brave kinderen.

DECEMBER - 8e Kerst Vistijn - Op initiatief van en in samenwerking met de Handelaarsbond Vuurtoren vzw werd het jaarlijkse felgemaakte kerstvistijn gehouden. Vele gegadigden konden een "visje meepikken".