vuurtoren in de ochtendschermering

Koninklijke Werkgroep Vuurtoren

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 1970 breed

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 2021

Vrijwilligersorganisatie evenementen

 

 

3 - De bouw van een eigen clublokaal: de "Keet"

Resumé

De werkgroep hield haar eerste vergaderingen in een opgesmukt vergaderzaaltje op de eerste verdieping van het restaurant DE BOAT. De zoektocht naar een eigen verenigingslokaal kwam er voornamelijk om de restauranteigenaar niet continu te moeten lastigvallen. Wat begonnen was als een weddenschap leverde op relatief korte termijn een mooi resultaat op. Na een jaar hard werk aan een oude werfkeet uit Zeebrugge verrees de nieuwe keet van de werkgroep in Oostende in de schaduw van de oude watertoren.

De prehistorie

Na de stichting van de werkgroep Vuurtoren vergaderde men niet meer bij de drukker DELRUE maar in een vergaderzaaltje op de eerste verdieping van het restaurant DE BOAT in de Dr. Ed. Moreauxlaan, nummer 29. De werkgroep heeft dat lokaaltje volledig in orde gebracht.

 

vergaderzaal de BOAT

Afdruk van een deel van een postkaart van restaurant DE BOAT uit 1982

 

De officiële inhuldiging ervan ging door op 31 maart 1973 in het gezelschap van burgemeester Jan Piers en verschillende prominenten. Een kleine tien jaar deed dit lokaal dienst als vergaderruimte.

 

Inhuldiging van de vergaderzaal in de BOAT

Inhuldiging van de vergaderzaal in DE BOAT

Het bestuur zocht echter alternatieven om niet telkens de eigenaar van het restaurant te moeten verzoeken een vergadering in zijn zaak. Ergens tussen twee rondjes in het café TIVOLI in de Dr. Ed. Moreauxlaan ging stichter Kamiel Dirickx een weddenschap aan met huidig voorzitter Emiel Braeckman: als de ene voor het roerend goed zou zorgen, zou de andere voor het onroerend goed zorgen om die constructie neer te poten. Beide heren hielden hun woord en zo kwam de "keet" tot stand.

De "keet"

Om het verenigingslokaal een plaats te kunnen geven richtte de stichter van de werkgroep zich per brief tot de toenmalige burgemeester Julien Goekint. Een terrein dat in aanmerking kwam voor het lokaal was een gedeeld eigendom van de staat en de stad: de watertoren aan de N34/Dr. Ed. Moreauxlaan. De grond rond de (omheinde) watertoren is nu nog altijd eigendom van de Vlaamse gemeenschap, maar de rest van het terrein is stadseigendom. In de jaren 1970 stond daarop al een gebouw voor de "derde leeftijd". De open ruimte daarnaast was groot genoeg voor een vereniginglokaal. De werkgroep moest echter zelf zorgen voor het doortrekken van de water-, gas- en elektriciteitsleidingen van het bestaande gebouw naar de plaats voor het nieuwe bouwwerk. Bovendien moesten ook de funderingen voor het nieuwe verenigingslokaal zelf worden gelegd.

Ondertussen zorgde de huidige voorzitter voor de terugwinning van een werfkeet die de aannemer gebruikte voor de bouw van de Vandammesluis in Zeebrugge.

 

Oude werfkeet: lokalisatie

Oude werfkeet: lokalisatie

 

Eerst tekende een tekenaar plannen met de ruwe afmetingen voor het gebouwtje.

 

Schets van de keet - voorzijde

Keet: schets voorzijde

Schets keet - achterzijde

Keet: schets achterzijde

 

Daarna demonteerde de aannemer de bestaande werfkeet en zette die ter plaatse de beste onderdelen ervan opnieuw in orde, klaar voor transport en heropbouw in Oostende.


 

Zicht op de oude werfkeet

Zicht op de oude werfkeet

 

Op 01 oktober 1980 startte de bouw van de nieuwe keet in Oostende. De huidige voorzitter Emiel Braeckman had een gedetailleerd memorandum samengesteld met het volledig relaas van de bouw van de keet. Het draagt de titel "Geboorte van 'DE KEET' - oktober 1980".

 

Titelpagina van het memorandum-document

Titelpagina van het memorandum-document

 

De stichter werkte er meer dan een vol jaar aan, samen met enkele leden, om de keet volledig gebruiksklaar te maken.


 

Rustpauze tijdens de bouw van de keet

Rustpauze tijdens de bouw van de keet

 

Ook over de binnenafwerking werd nagedacht, getuige deze schets van een mogelijke afscheiding tussen de vergaderzaal en het salon.


 

De keet - binneninrichting: schets

De keet - binneninrichting: schets

 

06 december 1981: einde van de bouw. Na de afbouw zag de keet er verzorgd uit.

 

Voorzijde van de keet na afbouw - zicht 1

Voorzijde van de keet na afbouw - zicht 1

 

Voorzijde van de keet na afbouw - zicht 2

Voorzijde van de keet na afbouw - zicht 2

 

De keet - binneninrichting: het salon

De keet - binneninrichting: het salon

 

De keet - binneninrichting: de bar

De keet - binneninrichting: de bar

 

De keet - binneninrichting: de vergaderzaal

De keet - binneninrichting: de vergaderzaal

 

Voor de inhuldiging schreef het bestuur verschillende notabelen aan. Toenmalige burgemeester Julien Goekint huldigde het gebouw in op 30 januari 1982.

 

Inhuldiging met onthulling van een gedenkplaat

Inhuldiging met onthulling van een gedenkplaat

 

In de pers verschenen verschillende lovende artikelen m.b.t. deze prestatie.

 

Persartikel Nieuwsblad van 05 februari 1982

Persartikel Nieuwsblad van 05 februari 1982

 

Verbintenis

Uit een brief van de werkgroep gericht aan het stadsbestuur is een merkwaardige passage te lezen. Het gaat om een verbintenis in ruil voor het gebruik van de grond van de stad: 

De verbintenis met Stad Oostende

De verbintenis met Stad Oostende

We kennen dus de ultieme bestemming van de "keet".

 

 

Terug naar de overzichtspagina