vuurtoren in de ochtendschermering

Koninklijke Werkgroep Vuurtoren

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 1970 breed

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 2021

Vrijwilligersorganisatie evenementen

 

 

10 - De Vuurtorenloop

Resumé

De Vuurtorenloop heeft in 2019 haar 28ste editie gekend. Hij is daarmee een gevestigde waarde in het jaarlijkse "Oostends Loopcriterium". In 1980 begon het met een kleinschalige stratenloop, maar groeide jaar na jaar – mits een onderbreking van vier jaar – tot een groot evenement op de kalender van de werkgroep Vuurtoren dat nog altijd plaatsvindt vóór de wijkkermis in juni.

De eerste straatlopen

De eerste serie van 5 loopwedstrijden, die toen nog gewoon "straatlopen" genoemd, zijn begonnen in 1980. Zoals vele andere sportactiviteiten zijn ze voortgesproten uit het enthousiasme van de herbergier van het café JEAN BART. Deze eerste serie droeg dan ook de officiële naam "Stratenloopwedstrijd Jean Bart" en werden in de maand mei georganiseerd, dus voor de wijkkermis van juni. Waarom men plots in 1985 geen stratenloop meer organiseerde is een raadsel, want het succes van de loopwedstrijd steeg jaar na jaar. Zodoende is er een gat tussen de laatste editie 1984 en de eerstvolgende "vernieuwde" editie.

De tweede editie

In de archieven van de werkgroep Vuurtoren is een krantenartikel te vinden die de eerste wedstrijd van de nieuwe editie plaatst op 13 mei 1989. De organisatie gaat deze keer uit van de werkgroep Vuurtoren en café JEAN BART samen met F.C. SUFABO. Was het organisatorisch werk dat er aan te pas komt de reden waarom er een viertal jaar geen stratenloop meer werd gelopen? Wellicht was dit een van de factoren.

 

Krantenartikel dat de stratenloop op de Vuurtorenwijk aankondigt

Krantenartikel dat de stratenloop op de Vuurtorenwijk aankondigt

 

De stratenloopwedstrijd kreeg nu de naam "Stratenloop Werkgroep Vuurtoren". Het parcours van de stratenloop bedroeg ronden van 1,5 km met start in de Dr. E. Moreauxlaan voor het café JEAN BART, vervolgens langs de Schietbaanstraat en opnieuw via de Thomas Van Loostraat. De stratenloop van 19 mei 1990 volgde hetzelfde parcours.

 

krantenartikel over het succes van de stratenloop

Krantenartikel over het succes van de stratenloop

 

In mei 1991 noemde men de stratenloop opnieuw "Stratenloop Jean Bart" en deze was toen ook reeds opgenomen in het loopcircuit van de stad Oostende. Het parcours verschilde van de voorgaande edities: na de traditionele start in de Dr. E. Moreauxlaan rende men via de de Thomas Van Loostraat en de Schietbaanstraat ook rond de Spuikom. Een groter circuit dus, dat de deelnemers drie maal moesten afleggen. Ook de volgende edities van mei 1992 volgde een nieuw parcours van 4,150 km.

 

Aankondiging van de stratenloop in 1992

Aankondiging van de stratenloop in 1992

 

In 2010 verlegden de organisatoren het circuit opnieuw: Dr. E. Moreauxlaan - Taboralaan - Schietbaanstraat.

 

Parcours van de stratenloop in 2010

Parcours van de stratenloop in 2010

 

Tot en met 2012 voerde men alle verrichtingen (inschrijving, prijsuitreiking, enzovoort) in het café JEAN BART uit.

De Vuurtorenloop

Wat in 2012 wel veranderde was de benaming. Plots heette de stratenloop nu "Grote Vuurtorenloop Jean Bart" en verscheen ze in juni op de kalender.

 

Aankondiging 21e editie van de stratenloop

 

In 2013 heette de stratenloop definitief "Vuurtorenloop" en alle verrichtingen gebeurden in de zaal Sluisvliet. Volgens overlevering zou een discussie over de keuze van de vroegere startplaats (voor het café JEAN BART op de dienstweg van de Dr. E. Moreauxlaan) aan de grondslag liggen van de gewijzigde organisatie. Voor de lokale overheid is het immers veiliger en vergt het minder inzet van mankracht als de gevolgde route van de lopers zo min mogelijk drukke straten en kruispunten bezet. Ook de deelnemers aan de stratenloopwedstrijd hielden meer van een parcours rond de Spuikom dan door de straten van de wijk.

 

 

Aankondiging 22e editie van de Vuurtorenloop

 

Om de reeds aangehaalde redenen wijzigde men het parcours naar haar huidige vorm: rond de Spuikom.

 

Parcours Vuurtorenloop in 2013

 

Vanaf 2014 bestond de Vuurtorenloop al in haar huidige vorm, waarbij de verrichtingen in de sporthal DE SPUIKOM gebeuren. De startplaats is gelegen juist buiten de sportchalets in de Schietbaanstraat, wat ideaal is.

 

start van de Vuurtorenloop voor de categorie mannen in 2018

Start van de Vuurtorenloop voor de categorie mannen in 2018

 

Het is nog altijd een druk bijgewoond event (gemiddeld zo'n 300-tal inschrijvingen) en na afsluiting worden de winnaars van alle categorieën in de bloemetjes gezet.

 

Beeld van de winnaars van de verschillende categorieën

Beeld van de winnaars van de verschillende categorieën in 2018

 

De organisatie van dit jaarlijkse sportevenement vergt de inzet van alle leden van de werkgroep Vuurtoren.

 

 

Terug naar de overzichtspagina