vuurtoren in de ochtendschermering

Koninklijke Werkgroep Vuurtoren

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 1970 breed

Vrijwilligersorganisatie evenementen

logo 2021

Vrijwilligersorganisatie evenementen

 

 

6 - Coördinatie van de wijkfeesten

Resumé

Voor 1970 was er al een traditie van een parochiale feest van Sint Antonius en daar pikten de vele herbergen een graantje mee. Na de oprichting van de werkgroep Vuurtoren zorgde deze laatste voor de coördinatie van alle feestelijkheden over een periode van 11 dagen.

Ab ecclesia condita

Voor 1970 was de wijkkermis een feest dat men in parochiale kring vierde. De aanleiding is het feest van de patroonheilige Sint Antonius, en dat wordt gevierd in juni op de eerste zondag na de naamdag van deze heilige (behalve als die dag toevallig een zondag is). De vele herbergen op de wijk pikten van de gelegenheid een graantje mee in de vorm van een eigen "groot bal", maar van een samengang was geen sprake, meer van concurrentie.

De aankondiging van dit feest geschiedde wellicht in de besloten kerkelijke kring, aangezien we geen affiches van voor 1970 konden teruggevinden.

Na 1970

De prestatie van de werkgroep bestond erin de vele parochiale en lokale initiatieven te bundelen in een geheel.

 

Affiche wijkkermis 1970

Affiche wijkkermis 1970

Op de affiche hierboven zijn een aantal zaken op te merken. Allereerst zijn er redelijk veel en diverse sportactiviteiten te bespeuren op het feest. De handelaars daarentegen beperkten zich tot het inrichten van een groot bal. Tenslotte eindigde de wijkkermis met een optocht en een popverbranding, iets wat later nog enkele keren zal terugkomen op de wijkkermis maar uiteindelijk verschuift naar de halloween-evenementen.

Gaandeweg coördineerde de werkgroep zo de inspanningen van de parochie, de lokale herbergen en de lokale handelaars. De herbergen bleven elkaar echter beconcurreren met een eigen programma. Een gevolg ervan waren onder andere de talrijke wielerwedstrijden en grote bals in de zomer. De wijkfeesten zelf groeiden door de coördinatie uit van een bescheiden 3-daagse tot heden een 11-daagse gebeurtenis.

 

Affiche wijkkermis 1974

Affiche wijkkermis 1974

Opmerkelijk is dat er nergens gewag is gemaakt van een financiële ondersteuning vanuit het stadsbestuur. Enkele nieuwigheden zijn o.a. de miss-verkiezingen, café chantants en de wedstrijden garnaalpellen.

Vanaf 1981 doen de handelaars een extra inspanning met een koopjes-tweedaagse, iets wat later in een "braderie" verandert. In dat jaar is ook weer een nieuwigheid erbij gekomen: een kruierswedstrijd op het strand. We noteren ook het begin van een loopcross, wat later zal uitmonden in de nu bekende Vuurtorenloop.

 

Affiche wijkkermis 2000

Kopie van de affiche wijkkermis 2000

 

De werkgroep zelf trachtte deze jaarlijkse wijkfeesten een grootser allure te geven. Daarvoor dacht men aan een permanent podium in de spuikom.

 

 

Spuikompodium - zijzicht

Ontwerp Spuikompodium - zijzicht

Spuikompodium - voorzicht

Ontwerp Spuikompodium - voorzicht

 

Hoewel het bestuur de nodige detailplannen maakte en aanvragen gerichtte aan de bevoegde instanties waren de reacties van deze laatsten niet positief. Misschien had de kostprijs van het gebeuren daarin een doorslaggevende rol.

In ieder geval slaagt de werkgroep er nog altijd in om een goed gevulde affiche te maken ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis, getuige de laatste versie van 2018.

 

 

Affiche wijkkermis 2018

Affiche wijkkermis 2018

 

Terug naar de overzichtspagina